TAKOYUMMY(2)

TAKOYUMMY

SM City North EDSA

TAKOYUMMY

SM Mall of Asia