CK PLATINUM

-

LATEST VIDEOS

CaltexGO Launch | SG
2018-09-25
เติมกินวนไปอาทิตย์สุดท้ายกับกับโปรโมชั่น คู่จิ้นฟินเว่อร์ Caltex X Bar B Q Plaza
2018-08-23
น้ำยาหม้อน้ำ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ อินฮิบิเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายความร้อน
2018-08-23
เติมพลังแกร่ง มั่นในเต็มแรงบิดด้วยน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ฮาโวลีนสำหรับรถจักรยานยนต์
2018-08-15
2018 CALTEX x GODIVA一代暖男
2018-08-09
National Day SG53 | SG
2018-08-08
Caltex StarCard Testimonial Video | Mr. Jaga and His Fleet of Buses | MY
2018-08-07
หม้อนำเสีย สาเหตุอันดับหนึ่งทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและสูญเสียรายได้
2018-08-06